PlayerFab Ultra 7.0.1.6 x64 中文永久激活版 – 乐宝库

4K影音播放器DVDFab PlayerFab是一款全球优秀的4K蓝光影音播放软件,拥有独特的 TrueTheater 影像增强技术和蓝光3D播放引擎功能,可以播放DVD光盘、蓝光原盘和 4K UHD/HEVC (H.265) 超高清视频。支持各类家庭影院效果输出,如HDR10和环场音效/杜比视界/杜比全景声/7.1声道等输出,最新产品支持各类编解码器,如H.264, H.265 (HEVC)等,支持所有媒体格式,如MP4, MKV, MOV, VBO, M2TS等格式。

PlayerFab Ultra 7.0.1.6 x64 中文永久激活版-乐宝库PlayerFab Ultra 7.0.1.6 x64 中文永久激活版-乐宝库PlayerFab Ultra 7.0.1.6 x64 中文永久激活版-乐宝库

新版变化

DVDFab PlayerFab Update History
https://www.dvdfab.cn/media-player-new.htm?v=7

DVDFab Player 现已改名 PlayerFab Ultra HD Player

隐藏内容详情

下载地址

PlayerFab Ultra v7.0.1.6 x64 中文永久激活版

http://ct.lebku.cn/f/11261051-598818427-56987f

https://www.123pan.com/s/ATeA-XPIGh


PlayerFab v7.0.1.5 x64 中文永久激活版

http://ct.lebku.cn/f/11261051-590682225-ef3dc9

https://www.bytepan.com/BY5yuLQt99i


PlayerFab v7.0.1.4 x64 中文永久激活版

http://ct.lebku.cn/f/11261051-589084473-f7bfac

https://www.bytepan.com/D6WY9OyCxYs


PlayerFab Ultra HD Player v7.0.0.4 x64 中文永久激活版

https://url51.ctfile.com/f/11261051-545171791-68f084 (访问密码:1024)

https://www.shenqibb.com/XNTmWdWD1ms

https://www.123pan.com/s/ATeA-3MIGh


PlayerFab 7.0.1.6 x64 官方版离线安装包 (2022/06/17)
64bit: https://dvdfab.cn/mlink/download.php?g=PlayerFab_X64_OFFLINE
32bit: https://dvdfab.cn/mlink/download.php?g=PlayerFab_X86_OFFLINE

PlayerFab 7.x Offline Activator – xanax (2022/04/10)
https://pan.lanzoub.com/iUzst05r36jg

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。