Nimbus Screenshot 截屏录像

Nimbus Screenshot 截屏录像_9.7.1_0
Nimbus Screenshot 截屏录像_9.7.1_1
Nimbus Screenshot 截屏录像_9.7.1_2
Nimbus Screenshot 截屏录像_9.7.1_3
Nimbus Screenshot 截屏录像_9.7.1_4

简介:

Nimbus Screenshot 截屏录像 是一款网页截图的chrome浏览器插件。任意截取屏幕上的每一角,或是选择整个屏幕都可以轻松截取,并且支持后续二次编辑,添加各种元素到截图。以及可以直接录制屏幕制作成视频,自定义分辨率和帧数,在屏幕上绘画等。

网站:

https://nimbusweb.me/screenshot.php

更新:

2021-06-21 10:43:18

版本:

9.7.1

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注